Перемикання мов

Популярні завантаження

Найпопулярніші завантаження з архіву
Ой, минула вже Зима!  1,015
На гостини до осені  1,010
Комп’ютерна казка «Теремок»  912
Про лінь забудеш – здоровим будеш  776
Фабрика зірок  233
Для приватного використання, при копіюванні посилання на джерело обов'язкове

Що означає "Бути уважним?"

Щоб максимально спростити відповідь на це питання, можна сказати так: щоб «бути уважним», потрібно мати добре розвинені властивості уваги - сконцентрованість, стійкість, об'єм, розподіляння і перемикання.
   Якщо зараз не викладу трохи теорії, то буде складно зрозуміти. Тому доведеться трохи вникнути.
   Сконцентрованість – це міра зосередженості на одному і тому ж предметі, об'єкті діяльності.
   Стійкість – це характеристика уваги в часі. Вона визначається тривалістю збереження уваги на одному і тому ж об'єкті або одному і тому ж завданні.
   Об'єм уваги – це кількість об'єктів, яку людина здатна сприйняти, охопити при одномоментному пред'явленні. До 6-7 років дитя може з достатньою деталізацією сприймати одночасно до 3 предметів.
   Розподіляння – це властивість уваги, що виявляється в процесі діяльності, що вимагає виконання не одного, а, принаймні, двох різних дій одночасно, наприклад, слухати вчителя і одночасно письмово фіксувати якісь фрагменти пояснення.
   Перемикання уваги – це швидкість переміщення фокусу уваги з одного об'єкту на іншій, переходу від одного вигляду діяльності до іншого. Такий перехід завжди пов'язаний з вольовим зусиллям. Чим вище міра концентрації уваги на одній діяльності, тим важче перемкнутися на іншу.

   У віці 5-7 років слід розвивати у дитяти здатність як можна довше утримувати увагу на одному і тому ж об'єкті (або завданню), а також швидко перемикати увагу з одного об'єкту на іншій. Крім того, щоб маля стало уважнішим, потрібно навчити його підпорядковувати свою увагу свідомо поставленій меті (або вимогам діяльності) і помічати в предметах і явищах малопомітні, але істотні властивості.

   Розглянемо вказані здібності декілька детально.
   1. Тривало утримувати інтенсивну увагу на одному і тому ж об'єкті або на одному і тому ж завданні (стійкість і концентрованість уваги).
   Відомо, що чим довше дитя може утримувати свою увагу на завданні, тим глибше він може проникнути в її суть, і тим більше у нього можливостей її вирішити. У 5 років стійкість і концентрація уваги дитяти ще дуже низька. До 6-7 років вона різко збільшується, але все таки залишається слабо розвиненою. Дітям ще важко зосередитися на одноманітній і малопривабливій для них діяльності, тоді як в процесі емоційний забарвленої гри вони можуть достатньо довго залишатися уважним. Ця особливість уваги шестирічок є одним з підстав, по яких заняття з ними не можуть будуватися на завданнях, що вимагають постійних вольових зусиль. В той же час у дитяти потрібно поступово розвивати здатність робити такі зусилля, і зокрема, в ході вирішення інтелектуальних завдань. Стійкість уваги істотно підвищується, якщо дитя активно взаємодіє з об'єктом, наприклад, розглядає його і вивчає, а не просто дивиться. При високій концентрації уваги дитя помічає в предметах і явища значно більше, чим при звичайному стані свідомості. А при недостатньо концентрованій увазі його створення як би ковзає по предметах, не затримуючись довго на якому-небудь з них. В результаті враження виявляються розпливчатими і нечіткими.
   2. Швидко перемикати уваги з одного об'єкту на іншій, переходити з одного виду діяльності на іншій (перемикання уваги). Здібність до перемикання уваги має дуже важливе значення в ігровій і учбовій діяльності дитяти.  Невміння швидко перемикати увагу може приводити дітей до скрути тоді, коли потрібно, наприклад, від гри перейти до учбового завдання або читання книги, послідовно виконати певні вказівки дорослого, при рішенні задачі здійснити різні розумові дії в заданій послідовності. У цих випадках зазвичай говорять, що такі діти розсіяна. Вони зосереджені або сильно захоплені однією дією і не можуть швидко перемикатися на інше. Це часто спостерігається у дітей з інертним, флегматичним типом темпераменту. На несподівано поставлене питання таке дитя відповідає не відразу, хоча і може знати відповідь на нього. Йому потрібна пауза, щоб перемкнути свою увагу на нову зброю. В той же час можливе підвищення показників перемикання шляхом спеціального тренування.
   3. Підпорядковувати свою увагу свідомо поставленій меті і вимогам діяльності (довільність уваги).
   Ця здатність є ключовою в розвитку психіки дошкільника. Саме завдяки розвитку довільної уваги дитяти стає здатним активно, вибірково «витягувати» з пам'яті потрібну йому інформацію, виділяти головне, істотне, приймати правильні рішення.
   Для того, щоб досягати поставленої мети, дитяті потрібно уміти контролювати свої поточні дії і стежити за тим, наскільки вони наближають його до неї. У зв'язку з цим розвиток довільності – це і формування розумових дій контролю.
   Довільна увага найтіснішим чином пов'язана з мовою. У 5 років дитя повинне на-вчитися підпорядковувати свої дії мовної інструкції дорослого, а в 6-7 років – опанувати уміння підпорядковувати свою поведінку власної мовної інструкції.
   Для тренування довільної уваги найбільш відповідними є завдання, в яких необхідно послідовно аналізувати різні ознаки (або сторони) одного об'єкту і порівнювати їх з особливостями іншого.
   4. Помічати в предметах і явищах малопомітні, але істотні особливості (спостережливість).
   Спостережливість – один з важливих компонентів інтелекту людини. Першою відмітною особливістю спостережливості є те, що вона виявляється в результаті внутрішньої розумової активності, коли людина прагне пізнати, вивчити об'єкт за власною ініціативою, а не по вказівці ззовні. Друга особливість – спостережливість тісно пов'язана з пам'яттю і мисленням. Щоб помічати в об'єктах малопомітні, але істотні деталі, необхідне багато що пам'ятати про аналогічні об'єкти, а також уміти порівнювати і виділяти їх загальні і відмітні ознаки. Дошкільники вже багато помічають, і це допомагає їм пізнавати навколишній світ. Проте вищому рівню спостережливості потрібно ще вчитися і вчитися. Тренування цієї здатності повинне проводитися в тісному зв'язку з розвитком пам'яті і мислення, а також одночасно з формуванням пізнавальних потреб дитяти, елементарною формою прояву яких є цікавість і допитливість.